آب زرشک طبیعی


45000 تومان موجودآب زرشک طبیعی جهت پاکسازی کبددسته بندی : سایر
آب زرشک طبیعی برای پاکسازی کبد مفید می باشد و خون را از  اخلاط سنگین پاکسازی می نماید همچنین
به کاهش چربی خون  و کبد چرب کمک چشمگیری می کند

قیمت این محصول به ازای هر 2 لیتر می باشد

به اشتراک گذاشتن این محصول:
محصولات مشابه