کیسه ی حمام


10000 تومان موجودکیسه مخصوص استحمام برای شادابی و تمیز کردن پوستدسته بندی : آرایشی بهداشتی
این فرآورده وقتی روی پوست مالیده می شود باعث می شود که سلول های مرده بدن را از بین ببرد   و در نتیجه به پاکیزگی و سفید شدن رنگ پوست بدن کمک کند .

همچنین وقتی روشور را روی کیسه می مالید و برای کشیدن به بدن آماده می کنید ، همین عمل کیسه کشیدن پوست ، باعث می شود تا تمام سلول های تجمع یافته بر روی پوست از بین بروند و کاهش تعریق بد
را نیز به دنبال داشته باشد .


به اشتراک گذاشتن این محصول:
محصولات مشابه